dilluns, 9 de novembre del 2009

Decàleg del bon comunicador

El dia 28 d'Octubre a la classe de comunicació oral, escrita i digital amb el gran grup ens vam dividir en grups de 5 persones per parlar del llibre "Com parlar bé en públic".
Cada grup havia de fer una pluja d'idees de tot allò que sortia al llibre sobre les principal virtuts que havia de tenir un bon orador.
El meu grup vam fer el següent esquema:

- La claredat ha de ser bona per captar bé al públic

- Ha de tenir una bona propietat de les paraules

- El discurs ha de tenir un ordre per captar l'atenció del públic i no perdre's

- Ha de ser mesurat en les frases

- No li ha de mancar ni sobrar res

- AUTOCONFIANÇA

- Com més pràctica, menys nervis tindrem

- El somriure relaxa l'emissor i el receptor. L'humor és bàsic en un discurs. Això seria una estratègia per captar el públic.

- El bon orador ha de tenir guió però ha de ser també un bon improvisador.

- La veu (control del volum, la velocitat, la vocalització, l'actitud, l'entonació, la respiració, construcció de frases curtes...)

- Un bon orador sempre posa exemples, anècdotes, cites, analogies, comparacions...

- Llenguatge corporal: un orador que ensenya el cos sencer dóna més seguretat, la gesticulació ha de ser natural i no exagerada i la mirada és molt important, ja que es té un contacte visual amb el públic.


Després de fer tots els grups un petit esquema va sortir un representant del grup per a escriure alguna idea a l'ordinador i unir totes les nostres idees. Aquest és el esquema que va sortir quan tots vam posar en comú les nostres idees:

DECÀLEG DEL BON COMUNICADOR

Relacionat amb el contingut

El contingut ha d'estar ben estructurat i clar, cal donar a conèixer al públic la intenció del discurs:

- Fer-se les quatre preguntes bàsiques: per què, què, a qui i com

- Preparar un bon guió

- Exposar a la introducció les idees principals del discurs

- Saber argumentar i exemplificar

- Marcar clarament el final del discurs, destacant les idees principals destacades i trobant la frase clau per tancar el discurs


Cal tenir preparat recursos per introduir en el moment adequat del discurs:

- L'orador ha de ser capaç d'improvisar

- En el discurs no ha de mancar ni ha de sobrar res

- El bon comunicador ha d'evitar les "coletillas"

Llenguatge corporal

L'orador ha de procurar fer una bona gesticulació, tenir cura de la posició, les mirades, el somriure i utilitzar tècniques per amagar el nerviosisme, etc:

- Ensenyar el cos sencer dóna seguretat tant a l'orador, com a l'espectador

- Controlar la respiració ajuda a controlar els nervis

- Desplaçar el cos per aproximar-se al públic

- Tenir cura del vestit. Portar la indumentària adequada al públic, respectant sempre la personalitat de l'orador


La veu

Utilitzar un bon to de veu, procurant modular tant el ritme com el volum, acompanya a fer més entenedor el discurs i destacar els elements claus:

- Bon ús de la veu (intensitat, volum, velocitat, entonació, articulació, vocalització, pauses, silencis...)

- Claredat i bona pronúncia


La qualitat del llenguatge oral és un dels elements del discurs que fa que els oients puguin seguir i comprendre amb més facilitat:

- Bon ús del llenguatge oral: sintaxi, lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi

- S'ha de parlar amb claredat i fer ús de frases curtes


Elements de l'entorn

Cal tenir cura de l'entorn on es fa el discurs, per tal de crear un clima adequat:

- Eliminar sorolls externs que puguin distreure o crear neguit

- Procurar que la llum natural o artificial creï un clima agradable

- La comoditat dels seient per als oients és un factor que ajuda a posar més atenció

- L'orador ha de sentir-se còmode i disposar d'un espai on moure's, on deixar els fulls...i si cal una bona taula

- Cal vetllar per tal que tan l'orador com els oients es puguin comunicar visualment


L'ús dels audiovisuals, és un bon recurs per acompanyar el discurs i a la vegada donar pautes per seguir el contingut:

- És important no abusar dels mitjans audiovisuals i no posar-hi tot el contingut

- La introducció d'imatges i exemples, o frases fetes, mitjançant audiovisuals ajuda a comprendre i recordar el discurs


Estratègies per a captar el públic

Una bona actitud de proximitat ajuda a adquirir una major complicitat amb el públic:

- Si utilitza l'humor capta millor el públic

- S'hauria de crear feedback amb el públic, per veure com reacciona segons el discurs que fem

- L'orador podria utilitzar exemples reals per interaccionar amb el públic

- Adaptar el discurs al públic


Els exemples i anècdotes donen un aire de proximitat:

- El bon comunicador ha de fer servir exemples per captar l'atenció del públic

- Utilitzar l'acudit o l'anècdota


Davant les preguntes o dubtes és important no menysprear amb respostes:

- Actitud positiva

- Ha de tenir una bona capacitat d'improvisació i naturalitat


Ser clar, breu i precís alhora d'exposar el tema per a que el públic s'interessi el màxim possible.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada