divendres, 25 de desembre del 2009

Síntesi final

El primer semestre ja s'ha acabat i encara recordo el primer dia de classe de Tic. Vaig sortir una mica sorpresa de classe, ja que vaig observar la quantitat de coses que havíem de fer a la assignatura i no sabia ni com fer-ho! Quan em vaig fer el bloc, no sabia quin títol posar, ni tan sols com penjar alguna cosa, però a poc a poc i els primers dies amb l'ajuda dels companys vaig anar aprenent ràpidament. En general, estic satisfeta amb el meu bloc encara que he de reconèixer que no m'agrada molt estar sempre pendent del bloc, però m'agrada tenir tot amb una bona presentació i que la gent pugui gaudir de les coses que penjo al bloc.
Ara que ja s'acaba aquest semestre, el que em queda de l'assignatura és totes les coses que he après i no ha sigut tan difícil, només cal esforçar-se una mica!

Vull destacar dos activitats que hem fet a classe:

 • La primera activitat i la que més em va agradar va ser la de Jclic, que és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives com per exemple puzles, trencaclosques, exercicis de text, associacions... Aquesta activitat amb JClic em va agradar moltíssim perquè em recordava a quan jo era petita que el feia utilitzar a l'escola i penso que és una eina molt important perquè els nens també aprenen molt amb aquests exercicis i encara que es pensin que no estan fent res perquè estan a ordinadors, també aprenen d'una manera més inconscient, ja que es diverteixen a la mateixa hora que aprenen.

 • La segona activitat que també em va agradar va ser la de Gimp, que és un editor d'imatges lliure de l'estil de Photoshop que té la particularitat que es pot posar en català. Aquesta activitat em va agradar perquè vaig aprendre a utilitzar aquest programa i em vaig quedar sorpresa de les coses que es podien fer i jo no sabia com per exemple treure un element de la imatge amb tanta facilitat sense que es noti que hem modificat alguna cosa. Em va semblar interessant per aquest motiu i moltes vegades he fet servir aquest programa per editar alguna fotografia.
  En aquesta activitat vam aprendre a treure un element de la imatge, a ampliar una imatge, a reduir el nombre de pixels, etc.
Com a conclusió, encara que vaig començar una mica amb por, m'ha agradat molt aprendre a fer servir un bloc i compartir amb tots els companys tot el que hem fet a classe. He après a utilitzar diferents eines informàtiques que no sabia ni que existien i a poc a poc he anat tirant del bloc, però se que encara em queda molt per aprendre. En general, estic satisfeta amb aquesta assignatura i amb el meu bloc.

dissabte, 19 de desembre del 2009

Google Docs

El següent vídeo és el que ens va posar el professor per tal d'introduir el tema de Google Docs. És molt interessant!

Pot ser estareu pensant en la diferència entre un wiki i un Google Docs... Un Wiki és una pàgina web amb els seus menús, les seves pàgines adjuntes; i un document de google és simplement un servei gratuït que ens permet crear diversos tipus de documents: de text, presentacions, fulls de càlcul i formularis. Tots aquests fitxers es creen a la xarxa i allà queden ja que no es guarden a la memòria de l'ordinador. En un mateix fitxer poden col·laborar diverses persones, per tant,és col·laboratiu i els podes compartir en xarxa.


Competències digitals específiques del mestre en relació a la tecnologia

Al segle XXI cal que els nens i nenes i adults adquireixin diverses competències relacionades amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'adquisició d'aquestes competències es planifica a les diverses etapes educatives i queda recollida als Currículums de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, de Batxillerat... El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia rep el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital (i el seu desconeixement dóna lloc a l'analfabetisme digital).


A la Universitat, la competència digital facilita de diverses formes el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant, amb el suport de les TIC, podrà gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i amb altres estudiants per aprendre i transformar aquestes interacions en coneixement. Més tard, com a professional competent digitalment, trobarà en les TIC un mitjà facilitador en l'exercici de la seva professió.


En el cas dels Graus de Mestre, caldria afegir a la competència digital general competències específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre.


A més, aquestes competències no són estàtiques, com tampoc ho és la tecnologia, així que per força la formació del mestre, com la d'altres professionals, demanarà una actualització continuada en el coneixement dels recursos tecnològics i de les seves potencialitats pedagògiques.


Documents de referència

Darrerament s'han publicat diversos documents que marquen les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents. Entre aquests, i per la seva rellevància i actualitat es podrien destacar dos:

 1. UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre Competències en TIC per a Docents)
 2. National Educational Technology Standards for Students i el National Educational Technology Standards for Teachers (Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Docents i Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants) publicats per la International Society for Technology in Education (ISTE)

1. Normes UNESCO

En el document de la UNESCO es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents pel que fa a l'ús de la tecnologia:

 • Nocions bàsiques de tecnologia.

Els docents han de conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari', així com les aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió.

Els docents han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols. A més, han de garantir un accés equitatiu a la utilització de la tecnologia.

Els docents han de posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per utilitzar la tecnologia, a fi d'adquirir coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional.

 • Aprofundiment de coneixements.

Els docents han de conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades en problemes i projectes.

Els docents han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, a fi d'analitzar i resoldre els problemes que s'hagin escollit.

Els docents també hauran de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols. Els docents han de ser capaços de crear contextos d'aprenentatge flexibles en les aules. En aquests contextos, han de ser capaços d'integrar les activitats centrades en l'alumne i aplicar la tecnologia amb flexibilitat, a fi d'abonar la col·laboració.

Els docents han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional.

 • Creació de coneixements

Els docents han de ser capaços de concebre comunitats del coneixement basades en les TIC, i també han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu.

Els docents han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, així com en l'elaboració i aplicació d'una concepció de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge permanent, enriquits per les TIC.

Els docents han de tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.

2. Normes de la ISTE

La ISTE ha publicat dos documents que recullen respectivament les competències que haurien de tenir els docents i les dels estudiants:

 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:

· Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants

· Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis

· Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital

· Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat

· Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge

 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants

· Creativitat i innovació

· Comunicació i col·laboració

· Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació

· Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions

· Ciutadania digital

· Funcionament de la tecnologia i conceptes

dimarts, 15 de desembre del 2009

JClic

Dilluns dia 14 de novembre, a classe vam treballar el programa JClic. Aquesta és la pràctica que vam fer de les fruites.

El Jclic és un programa educatiu que permet crear activitats infantils i jugar a infants. Hi han algunes de relacionar objectes amb el seu nom, colors amb els noms, trencaclosques, mots encreuats, etc.
Per tal d'utilitzar el Jclic, s'ha de tenir el llenguatge Java (que es pot instal·lar perfectament). En aquest programa, hi han quatre aplicacions diferents:
 • Jclic applet: que permet incrustar les activitats Jclic dins d'una altre pàgina web
 • Jclic player: És un programa independent a aquest que un cop instal·lat permet realitzar activitats i jugar amb aquestes. Cal destacar que es pot destacar que no cal estar connectat a Internet per tal de realitzar les activitats.
 • Jclic Author: a qual permet crear, editar i publicar els projectes d'una forma ràpida i fàcil.
 • Jclic reports: és una aplicació que recull dades per tal de fer informes del resultat de les activitats que fan els alumnes.

ACTIVITAT REALITZADA A CLASSE

A classe un cop acabada aquesta explicació del Jclic, hem creat quatre activitats;utilitzant el Jclic Author: dos trencaclosques i dos jocs d'associacions.

Els passos a seguir són els següents:
 1. Obrir el programa Jclic
 2. Anem a mediateca
 3. Cliquem a afegir activitat
 4. Triem el tipus d'activitat (clicant prèviament la pestanya d'activitats a l'icona d'afegir una nova activitat) que es vol fer i el nom que li volem posar a aquesta.
 5. Personalitzem l'activitat: triant els colors de fons, de les lletres, les grandàries d'aquestes o dels objectes, etc.
 6. Un cop personalitzada l'activitat es va a "plafó" i escollim com volem estructurar l'activitat.
 7. Arribats a aquest punt l'activitat ja està acabada, però per cal assegurar-se de que aquesta ha quedat bé, per a fer això es pot fer una prova
 8. I per finalitzar el projecte el guardem i el pugem a una pàgina HTML.


Informació extreta del bloc de Laura Morales

diumenge, 13 de desembre del 2009

Eines de suport al pensament

Els mapes conceptuals

Els mapes conceptuals ens poden ajudar a organitzar els nostres coneixements i ampliar la nostra perspectiva en relació a un tema.
La creació d'un mapa conceptual passa per diversos estadis:
 • selecció i jerarquització de conceptes (fer una llista i ordenar-la)
 • reflexió sobre la relació cada concepte amb tots els altres (cercar els connectors)

 • concepció d'una representació gràfica adequada (dibuixar el mapa de forma clara, entenedora i coherent)...ç
En altres ocasions elaborem el mapa a partir d'una estratègia menys sistemàtica. En aquests casos solem partir d'un concepte i anem afegint, un a un els altres i els connectors corresponents. Per acabar, ordenem el mapa i ressituem els conceptes de forma coherent.

La construcció d'una mapa conceptual és un procés intel·lectual que facilita un aprenentatge significatiu en la mesura en que ens ajuda a integrar els nous coneixements en els nostres esquemes mentals.

Des del punt de vista tècnic, el mapa es pot crear amb qualsevol editor gràfic però hi ha diversos programes que ens ajudaran a crear el mapa de manera més eficient. Un dels més coneguts i potser un dels millors és CMapTools, un programa gratuït creat per l'Institute for Human and Machine Cognition.

El dia 30 de Novembre a classe vam fer la pràctica dels mapes conceptuals. Aquest és el mapa conceptual que vam fer la meva companya Núria Comajoan i jo:Els fluxogrames

Els diagrames de flux són una eina que s'utilitza per representar procediments encaminats a resoldre una tasca. La seva utilització prové del món de la informàtica però avui en dia s'utilitza en molts diferents àmbits. Per als futurs mestres contemplen dues utilitzacions:
 1. Per planificar tasques pròpies relacionades amb el desenvolupament de la tasca professional. Per exemple representar el procés per a l'acollida d'un nou professor o alumne a l'escola.

 2. Ensenyar als alumnes aquesta eina, tenint present que l'eina és un bon mitjà per aprendre i practicar amb:

  - presa de decisions
  - resolució de problemes

  - planificació

  - organització
  - destriar la informació essencial de l'accessòria

  - definició
  d'ordres i estructures
  - ...
Els fluxogrames tenen una simbologia molt definida de la que en podem destacar:Aquí podem trobar més informació sobre els fluxogrames i aquí podem trobar més símbols amb les seves explicacions.

Els fluxogrames es poden treballar amb moltes eines com per exemple el Word de Microsoft, Write d'OpenOffice, programes de presentacions o de gràfics vectorials, etc.

A classe hem utilitzat Gliffy, amb aquesta eina podem crear, guardar i editar diagrames de flux i ens permet treballar amb altres tipus de representacions gràfiques i exportar a diferents formats la feina feta.

La pràctica que he fet individualment sobre els fluxogrames és la següent:


dimarts, 8 de desembre del 2009

Setmana d'activitats extraordinàries

Dilluns 23 de Novembre al matí vam anar al Museu Picasso on ens va atendre la Cap del Departament d'Educació, Maria Alcover. Maria Alcover ens va explicar com va sorgir el servei educatiu del Museu Picasso: va ser l'últim museu que es va incorporar al servei educatiu, i va ser cap a l'any 2006 quan hi va haver un canvi de director i va decidir que necessitaven treballar amb les escoles.
Hi ha una empresa externa de monitors que treballa també al Museu.
Els nens d'infantil quan visiten el museu, visiten entre cinc i dotze obres, ja que si fan més, els nens es cansen de tantes reflexions i, val més fer menys obres però aprofitables, que no pas fer moltes i que no serveixin per a res.
L'any passat van visitar el museu 13.000 nens.
El Museu Picasso també fa projectes de barri.
Les activitats educatives es fan a un segon pis en sales d'una zona d'exposicions temporals, perquè no hi ha un espai concret, però actualment estan construint un edifici nou per a l'espai educatiu al mateix edifici. Els nens de P3 fan les activitats a la planta baixa, ja que a dalt no hi ha banys ni aigua, i no es pot treballar així amb nens tan petits, ja que necessiten anar al lavabo diverses vegades.
El Museu Picasso rep molta demanda gràcies a les escoles, per aquest motiu les reserves es fan l'1 de Setembre.
El servei educatiu del Museu Picasso realitza tallers al metí, però estan pensant en fer també tallers al migdia-tarda, a l'horari que tenen els nens a les escoles.
Quan fan les visites, els nens es seuen al terra i sempre hi ha diàleg entre ells, per a que participin en les visites. Un cop acaben, pugen a dalt a l'espai educatiu on reforcen el que han vist.
Als professors i a les professores els hi donen un dossier on hi ha activitats per a realitzar a l'aula, ja sigui abans o després de visitar el museu.
El servei educatiu d'aquest any 2009/2010 ofereix dos tallers per a infantil anomenats "Un pintor i mil rostres" i "Per què els artistes pinten de maneres diferents?"

Els objectius d'aquests dos tallers són:
- Estimular la capacitat d'observació
- Observar els trets característics d'un rostre
- Esbrinar, a partir de l'expressió facial i corporal, com es plasmen els estats d'ànim.
- Mostrar les fonts i els recursos de què es va servir Picasso: des del seu aprenentatge acadèmic, passant pel context social i artístic de Barcelona i de París, fins a arribar a la relectura dels mestres del passat.
- Posar en relleu el fet que Picasso acumula coneixements i s'enriqueix constantment amb temes i influències artístiques tant del passat com del present, i com és capaç de reprendre'ls en diversos moments de la seva trajectòria.
- Reflexionar sobre els motius que porten un artista a l'anàlisi i la reinterpretació d'obres d'altres creadors.

Aquestes són imatges cedides pel Museu:dimecres, 2 de desembre del 2009

Teatre amb les ombres!

Dimarts dia 1 de Desembre a la classe de llenguatge visual i plàstic vam fer una mena d'obra de teatre amb ombres. Ens vam dividir en grups de quatre o cinc persones i vam representar una escena que estigués relacionada amb un barret.
La nostra obra s'anomenava "El barret perdut" i consistia en que anàvem sortint una a una i trobàvem un barret llavors la primera com no tenia vareta màgica només li van sortir trossos de paper del barret, la segona gràcies a una vareta màgica li van sortir bitllets i la tercera es troba el barret i li surt una cigarreta, mentre que surt la última buscant el seu barret i veu que el té la noia que està fumant i li treu i se'n va cap a casa.

Aquest és el vídeo de la representació: